Minggu, 22 Mei 2011

BIDANG KEAGAMAAN: BUKU "1000 PEPATAH PETITIH MINANGKABAU" IDRUS HAKIMY DT RAJO PANGULU BAHAGIAN-V

BUKU "1000 PEPATAH PETITIH MINANGKABAU"
IDRUS HAKIMY DT RAJO PANGULU


BIDANG KEAGAMAAN
BAHAGIAN-V
=A=

970. Adaik baulua jo bapatuik, makanan banang siku-siku, kato bana indak baturuik,
engeran bathin nan baliku.
Yang lari dari kebenaran, menandakan rasa keimanan kepada ALLAH sangat tipis.

971. Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai.
Adat Minangkabau bersendikan kepada ajaran syarak ( Agama Islam ).

972. Ayam bakukuak paja manyinsiang, tabuah babunyi azanpun riuah, jagolah lalok mari-
sumbayang, manyambah ALLAH diwaktu subuah.
Selalulah menjadi ummat yang taat mengerjakan Shalat diawal waktu.


=B=

973. Buang siriah buang bidak, buang puluik buang tingkalang, kato nan bana dipatidak
sandi iman nan nyato kurang.
Seseorang yang pendusta yang suka merubah kebenaran, sendi keimanan yang sangat
kurang.

974. Banyak gunonyo tujuan Shalat, untuak malarang keji jo mungka, iduik salamaik
dunia akhiraik, badan sehat pikiran bana.
Kerjakan Shalat yang lima waktu setiap hari dan kalau ada sakit ada aturannya.

975. Biasokan anak-anak jo sumbayang, aja batauhid sarato iman, santoso dunia jo
akhiraik lapeh utang ibu jo bapak.
Didiklah anak-anakmu dengan Shalat, ajarkan tauhid dan iman, selamat dunia dan
akhirat, lepas hutang ibu dan bapak kepada ALLAH.

=D=

976. Didalam nan duo kalarasan, adaik manjadi darah dagiang, syarak nan lazim kaimanan,
adaik nan kewi nan mandindiang.
Adat di Minangkabau adalah merupakan pagar yang kokoh terhadap agama Islam.

977. Dituruik parentah ALLAH, dipakai kato kabulatan, kok syarak taujudullah, kok adaik
lah taambun jantan.
Hendaklah menjadi pemeluk Islam yang baik dan beramal.

95
978. Dek rajin pandai nan datang, dek maleh buruak tasuo, hari pagi mananti patang,
insyaflah diri jo tubuah.
Selama muda akan tua, tua akan kembali kepada asalnya, yakni mati berkalang
tanah.

979. Dirikan shalat taruih manaruih, jokok sakik ado aturan, iduik baulemu baama tuluih
sumbayang subuah jadi didikan.
Kerjakanlah shalat yang lima waktu setiap hari, dan kalau ada sakit ada aturannya.

980. Dari ketek mulai baimaik, untuak tunaikan rukun kalimo, baraja imaik jadi didikan
sanang santoso akhia kamudian.
Belajar hemat dan rajin semenjak kecil, dengan menabung untuk menunaikan rukun
Islam yang kelima.

=F=

981. Firman Tuhan dalan Al-qur’an, sado aturan langkok disitu, untuak pambina mamu-
puak iman, manjadi ummaik basatu padu.
Sembahyang mendidik manusia menjadi manusia yang bermental baik dan mengan-
dung ajaran persatuan.

=G=

982. Gantang dibodi caniago, cupak dikoto rang piliang, dunia alah kiamaik tibo, jalan
luruih labuah basimpang.
Setelah hari kiamat dua jalan harus ditempuh, jalan kesorga dan jalan keneraka.

983. Gantang dibodi caniago, cupak dijadikan kasukatan, adaik mamakai syarak mangato,
ujuik satu balain jalan.
Tujuan ajaran adat dan agama Islam sama-sama mencapai kehidupan yang baik dan
bahagia dunia wal-akhirat.

=I=

984. Indak dapek sarimpang padi, batuan dibalah kaparaku, indak dapek bakandak hati,
kandak ALLAH nan balaku.
Rencana ditangan manusia, putusan seluruhnya terletak pada ALLAH.

985. Indak mingkudu indak bagatah, antah kok birah jo kaladi, indak panghulu nan indak
gawa, antah kok ALLAH jo NABI.
Manusia bersifat salah dan lupa, yang sempurna dalah ALLAH dan Rasulnya serta
para ambiaa.
96
=J=

986. Jarajak pamaga rumah, panjago anak jan jatuah. Dikucak kalau indak guyah, tando-
nyo iman nan alah taguah.
Kalau sudah sabar dalam cobaan, suatu pertanda keimanan yang telah kuat berurat
berakar.

=K=

987. Kalimbago tantangan adaik, syarak bahadih jo dalia, dek dunia dapek akhiraik, dek
syarak santoso tumbuah.
Akhirat yang baik akan dapat dicapai dengan baiknya amal manusia didunia.

=L=

988. Limbago jalan batampuah, itu nan utang niniak mamak, sarugo di iman taguah, narako
dilaku awak.
Balasan sorga tergantung kepada amal yang sholeh dan baik, neraka tergantung ke-
pada fiil yang jahat.

989. Limo kaum duo baleh koto, batabek basawah tangah, kok pandai bana bakato-kato
hati indak patuah pado ALLAH.
Bagaimanapun pintarnya berbicara, tetapi yg dinilai adalah keimanan kpd. ALLAH.

990. Layang-layang tabang malayang, sugi-sugi pamaga baniah, elok bak itu rang sum-
bayang, hati suci mukonyo janiah.
Seseorang yang taat mengerjakan Shalat, dia akan mempunyai ketenangan dalam
hidup dan mukanya berseri-seri.


=N=

991. Nan mancancang nan mamapek, nan bahutang nan mambaia, tali jo Tuhan kalau lapeh
dunia anguih akhirat caia.
Hubungan manusia dengan ALLAH kalau terputus akan membawa kesengsaraan
dunia akhirat.
97
=P=

992. Pariangan manjadi tampuak tangkai, Pagaruyuang pusek tanah data, tigo luhak rang
mangatokan, adaik jo syarak kok bacarai, bakeh bagantuang nan lah sakah,
tampek bapijak nan lah taban.
Adat dan syarak di Minangkabau kalau bercerai, maka masyarakat akan kehilangan
pedoman dan pegangan dan kehancuran total dibidang moral.

=S=

993. Syariat pandang nan nyato, hakikat lurahnyo dalam, bahimpun adaik jo agamo, sehat
rohani lua jo dalam.
Kalau dipakai adat dan agama Islam, selamat dunia dan akhirat.

994. Simuncak mati tarambau, kaladang mambao ladiang, lukolah pao kaduonyo. Adaik jo
syarak di Minangkabau, umpamo aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo.
Adat dan agama Islam seumpama aur dengan tebing. Kalau aur runtuh tebingpun
runtuh, kalau tebing runtuh aurpun tumbang.

995. Sajak adaik basandi syarak, duo aturan lah tajalin, dalam lauik indak barombak,
tagak dipadang indak barangin.
Berjalin adat dan syarak, adat dipakai agama diamalkan, membawa keselamatan
hidup bermasyarakat.

996. Sumbayang Subuah duo rakaat, parintah Tuhan panuah rahasio, lakeh karajokan jan
talambek, manuruik rukun sarato saraik.
Melalaikan waktu subuh mendatangkan laknat, mengerjakan tepat waktunya menda-
tangkan banyak rahmat.

=T=

997. Tuhan ALLAH bersifat qadim, manusia bersifat kilaf, salah ka Tuhan mintak tobaik,
salah ka manusia mintak maaf.
Tobatlah kepada Tuhan sebelum ajal datang, dan bermaaf-maafanlah sesama
manusia selama sehat.

998. Tasindoroang jajak manurun tatukiak jajak mandaki, adaik jo syarak kok tasusun
bumi sanang padi manjadi.
Kemakmuran dan kebahagiaan dapat dicapai dengan mengamalkan agama Islam dan
memakai adat sebagai budi.
98
999. Tujuan hiduik mancapai takuik, lapeh dari pangaruah judi, randahkan diri tinggikan
cito, mari baniaik katanah suci.
Selalulah menjadi manusia yang bertaqwa, jauhi pekerjaan judi dan maksiat lainnya,
cintalah untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima.

1000. Tumangguang manjamua padi, dijamua diateh bawak, Islam tangguang kapia indak
jadi, apokoh namo badan awak.
Mengamalkan agama dan adat tidaklah setengah-setengah atau sewaktu-waktu,
kalau tidak siapa gerangan panggilannya orang.


***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar