Minggu, 22 Mei 2011

BIDANG HANKAM: BUKU "1000 PEPATAH PETITIH MINANGKABAU" IDRUS HAKIMY DT RAJO PANGULU BAHAGIAN-IV

BUKU "1000 PEPATAH PETITIH MINANGKABAU"
IDRUS HAKIMY DT RAJO PANGULU


BIDANG HANKAM
BAHAGIAN-IV=A=

934. Aso hilang duo tabilang, tanamo anak laki-laki.
Seorang pemuda harus berjiwa ksatria.

935. Abih mansiu nan salatuih, abih paluru nan sabuah, nan musuah balawan juo.
Keberanian membela diri diwaktu amunisi telah habis.

936. Habih sanjato tajam, hilang sanjato lahia, sanjato bathin digunokan.
Walaupun bedil dan senjata tak ada lagi, perlawanan dengan kebathinan.


=B=

937. Batombak nan sabatang, babadia nan salareh, bapisau nan sabilah.
Persiapan senjata untuk menanti segala kemungkinan.

938. Barih tacoreng kok talampau, tubuah hancua nyao malayang.
Suatu ilmu yang dipergunakan dalam menentang musuh.

939. Badindiang sampai kalangik, baampang sampai kasubarang, tatagak paga nan kokoh
parik tabantang mahalangi.
Strategi memberi perlawanan dengan memberi pagar dan parit untuk menghalangi
musuh.

91
940. Bakampuang bapaga kampuang, banagari paga nagari, babangso bapaga bangso.
Tanggung jawab setiap pribadi dalam mempertahankan setiap jengkal tanah dari
penjajah.

941. Basilang tombak dalam parang, sabalun aja bapantang mati.
Tekad kesatriaan bahwa mati hanya sekali karena ajal.

942. Baribu sabab mandatang, namun mati hanyo sakali.
Kematian karena senjata hanya merupakan sebab, yang membunuh ialah ajal.

943. Barih alua tarantang usah diasak dilampaui.
Keberanian membela kebenaran.

944. Bakawan bacaliak, bamusuah bahati-hati.
Teman bergaul hendaklah yang baik-baik, terhadap musuh berhati-hati.

=C=

945. Caliakkan tando laki-laki, usah takuik nyao malayang, jan cameh darah taserak.
Untuk membela hak dan diri atas yang benar tidak boleh takut dan gentar.

946. Caliak jalan tampek suruik, pandang kamuko dipajaleh, nak tantu musuah katibo.
Siap dan waspada dalam melakukan penjagaan diwaktu ada kerusuhan.

947. Cari bukik paninjauan, jarah nan nyato bapaninjau, maliang nan nyato bapangiriak.
Perlu ada pengawalan ditempat yg tinggi, untuk mengawasi musuh dari segala arah.

948. Carilah tanah nan barani, umpamo tampek batumpang suduik.
Perlu berusaha mencari tempat perlindungan, kalau diperlukan.

=D=

949. Dilayangkan pandang ka nan jauah, ditukiakkan pandang ka nan ampia, dierengkan
pandang ka nan rusuak.
Penjagaan harus diperketat dengan tidak melalaikan tugas sekejap mata, atas
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

950. Duduak marauik ranjau, tagak maninjau jarah.
Waktu senggang gunakan membuat lobang dan ranjau, peninjauan dan pengintipan
perlu selalu dilakukan.

92
951. Di aja langkah pagalutan, sambuik padang jo sambuik pisau, sagalo macam nan tibo.
Belajar membela diri tanpa senjata, kalau musuh telah berdekatan.

=H=

952. Hulu balang jo ampang limo, parik paga pagaran kokoh.
Badan keamanan dalam masyarakat, setiap penghulu mempunyainya.

953. Hulu balang matonyo nyalang, talingonyo nyariang.
Hulu balang senantiasa siap siaga.

=I=

954. Ingek-ingek sabalun kanai, malantai sabalun lapuak, jarek sarupo jo jarami, musang
babulu ayam.
Dalam menjaga keamanan perlu mencurigai setiap gerak gerik, karena mungkin saja
musang berbulu ayam.

955. Ingek dirunciang kamancucuak, sarato unak kamannyangkuik, dahan kamaimpok.
Senantiasa hati-hati terhadap orang yang dicurigai itikat baiknya.

956. Ingek dirando dapek malu, sarato calo ditapian.
Tugas keamanan menjaga kerusakan moral muda mudi dalam negeri.

957. Ingek-ingek dititian nan lah lapuak, kok ado titian nan barakuak.
Hati-hati terhadap kemungkinan adanya sabotase dalam bidang keamanan.

958. Ingek curi maliang kalua masuak, sarato sia jo baka.
Menjaga kemungkinan pencuri dan kebakaran.

=K=

959. Ka hilia jalan ka Padang, ka mudiak jalan ka Ulakan, Musuah indak dihadang, basuo
pantang di ilakkan.
Tidak mencari musuh dan pertentangan, tetapi tidak mau dimusuhi tidak pada
tempatnya.

960. Kalau indak mati karano padang, karano nan lain kamati juo, baribu sabab mandatang
namun mati sakali sajo.
Prinsip yang harus dipegang dalam menjaga keamanan dari kekacauan suatu negeri.
93
961. Kilek baliuang lah kakaki, kilek camin lah kamuko, gabak dihulu tando ka hujan,
cewang dilangik tando kapaneh.
Selalu mengikuti perkembangan yang mungkin mengganggu keamanan, dan timbul-
nya huru hara.

962. Kok kareh makanan takiak, lunak makanan sudu.
Ketegasan seseorang dalam menjaga keamanan.

963. Kalau tibo di padang hana, indak diruruik daun talang. Sasak kaganti suluah batuang,
kalau tibo pado nan bana bapantang suruik kabalakang, dadak mananti ditampuruang.
Kalau tiba membela kebenaran, berpantang surut kebelakang, ditempurung dedak
menunggu ( bukan disebut kesatria ).

=L=

964. Langkah ampek jo ganjua suruik, gajah badoroang jo silek rimau, siku sipak tampa
tarajang.
Seorang pria kesatria perlu melengkapi diri dengan keahlian membela diri.

965. Langkah tigo di sunggai Patai, ampek jo langkah dilangkahkan, simbua jo patah silek
Lintau, sarato kacepek pawe.
Lengkapi diri dengan keahlian silat bela diri tanpa senjata.

966. Langkah ampek silek Kumango, kilek bayang siku jo patah, diajakan pado parik paga.
Keahlian membela diri perlu dibina dan dikembangkan terutama kepada pemuda
kesatria.

=P=

967. Parang pusako samo dilipek, parang samun samo diadoi.
Kepentingan yang kecil harus mengalah kepada kepentingan yang lebih besar seperti
membela negeri/negara.

968. Patah muluik bakeh alah, patah karih bakeh mati, lah habih saba dek baralah, dipu-
ta karih kapananti.
Kesabaran harus ada batasnya, kalau yang hak dan benar diganggu, kalau perlu me-
nikamkan senjata.

=T=

969. Tabujua lalu tabalintang patah.
Semangat kesatrian atas yang hak dan kebenaran.


***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar