Minggu, 22 Mei 2011

BIDANG EKONOMI: BUKU "1000 PEPATAH PETITIH MINANGKABAU" IDRUS HAKIMY DT RAJO PANGULU BAHAGIAN-II

BUKU "1000 PEPATAH PETITIH MINANGKABAU"
IDRUS HAKIMY DT RAJO PANGULU
BIDANG EKONOMI
BAHAGIAN-II
=A=

433. Asalai jio-jio patuang, asalai angok-angok ikan, nan indak dicari juo.
Bagaimana sulitnya keadaan dan kacaunya keadaan dan suasana, namun kebutuhan
hidup perlu dipenuhi.

434. Katiko ado jan dimakan, lah indak ado baru dimakan.
Perlu dalam hidup ini berhemat dan memikrkan masa yang akan datang.

435. Alun bakilek lah bakalam, alun dibali lah bajua, satahun bareh kamaha, lah jaleh
tando manunjuakkan.
Senantiasa mengingat dan memperhatikan bahwa kesulitan dan kelaparan akan
mengancam.

436. Ayam batalua ateh padi tapi mati kalaparan, itiak baranang ateh aia tapi mati ka
hausan.
Orang yang mempunyai tanah yang luas atau mempunyai harta yang banyak, tetapi
kehidupannya selalu dalam kesulitan, karena tidak pandai memamfaatkannya.

437. Alang tingginyo batang anau, bakalipak baijuak pulo. Alang basakik batimbakau,
maracik maampai pulo.
Sulit sekali betani dalam bidang pertembakauan, meracit dan menjemur, berjaga-
jaga siang dan malam.

438. Apo ditanam apo tumbuah, bijo ditanam kababuah, batang ditanam kabarisi.
Begitu suburnya tanah untuk bercocok tanam didaerah kita.


=B=
439. Bakulimek sabalun habih, ingek-ingek sabalun kanai.
Berhemat dalam hidup tidak boros dan mubazir, agar jangan sampai habis
pebekalan.

440. Barakik-rakik kahulu baranang-ranang katapian, basugi timbakau jaho. Basakik-sakik
dahulu basanang-sanang kamudian, barugi mangko balabo.
Perlu ketabahan dalam hidup, setiap kesenangan dan kebahagiaan perlu dengan ada
pengorbanan.

441. Bapueh-pueh dek mamiliah, bapayah-payah dek mangapua, abih dayo badan talatak,
abih paham aka baranti.
Berusaha dengan segala kemampuan dan tenaga untuk mencari kehidupan, hasilnya
kita serahkan pada Yang Maha Esa.

43
442. Bapak kayo mande barameh, katapi bagantang urai, katangah bagantang padi, mamak
disambah urang pulo.
Kebahagian rumah tangga yang diakibatkan karena rajin berusaha dalam hidup
bertani.

443. Bumi sanang padi manjadi, padi diladanglah manguniang, padi disawah lah masak
pulo. Rangkiang panuah dek isinyo.
Kemakmuran hidup yang menjadi pokok pangkal dari segala-galanya, dari hasi per-
tanian yang baik dan berlimpah ruah.

444. Batanam nan bapucuak, mamaliharo nan banyawo.
Sumber kehidupan di Minangkabau bercocok tanam, berternak seperti kambing,
kerbau, jawi dan ikan.

445. Bausaho mancari hiduik, sambia mamikek paluah buruak, supayo sehat batang tubuah
nak elok adaik dipakai.
Berusaha dalam bidang pertanian juga merupakan sport mengeluarkan keringat,
yang merupakan pokok kesehatan.


=C=

446. Cewang di langik tando kapaneh, gabak di hulu tando kahujan, sadiokan unduang-
unduang jo payuang.
Kalau gejala bahan makanan akan mahal dan sulit perlu berusaha menanam bahan
makanan lainnya.

447. Campah ulu misikin, rang hemat ulu kayo.
Boros dan royal pangkal kemiskinan, hemat pangkal kaya.

448. Cancang latiah niniak moyang tambilang basi rang tuo-tuo.
Usaha orang tua dahulunya, membikin sawah dan ladang dengan membanting tulang
dan memeras keringat.


=D=


449. Dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi.
Ekonomi yang sehat menjamin keselamatan rumah tangga dan negara.

450. Dek ribuik rabah hilalang, dipayo padi satangkai, iduik nan usah mangupalang, tak
kayo barani pakai.
Keberanian yang mempunyai perhitungan dan jujur, adalah modal utama dalam
kehidupan.
44
451. Dek siangan padi manjadi, dek lambuak tanaman elok, dek pupuak sagalo subur, dek
aia tanaman tumbuah.
Usaha yang baik dalam pertanian adalah pembersihan, pengolahan dan pemupukan.

452. Di indang ditapih tareh, disisiah kan ampo jo nan boneh.
Cara orang tua dahulunya mencari bibit yang baik ( unggul )

453. Didulang ameh di sungai, ditambang ameh jo loyang, ditaruko gurun jo bancah.
Sumber ekonomi mendulang emas, menambang dan membuat sawah dan ladang.

454. Dirimbeh hutan jo baluka, dirambah samak rimbo dalam, dilambang bumi tanah subur
Cara nenek moyang membuat sawah dan ladang dan mencari tanah yang subur.

455. Dibuek sawah gadang satampang baniah, makanan urang tigo luhak.
Projek percobaan bertanam padi dizaman dahulu kala di Minangkabau di lereng
gunung Merapi.

456. Diasah padang nan panjang, alaik pakakeh dipatajam. Dirateh baluka nan lah kariang
diparun samak nan lah masiak.
Pengolahan selanjutnya oleh nenek moyang dalam mengerjakan sawah dan ladang.

457. Dielo karajo jo usaho, di irik parang jo barani, urang nan banyak manuruti.
Membuat sawah dan ladang dikerjakan secara bersama, dan dikumandoi oleh
pemimpin.

458. Dibuek banda nan baliku, tibo dibukik dikalii, tibo dibatu dipaheti, tibo dibatang
dikabuangi.
Bandar atau irigasi sebagai saran pertanian juga dikerjakan dengan cara bersama
walau bagaimana susah dan sulitnya.


=E=

459. Elok rarak dihari paneh, elok lenggang di nan data.
Orang cukup ekonominya dia bisa melaksanakan setiap maksud dan tujuan kapan
saja waktu yang dibutuhkan.

460. Elok ranahnyo Minangkabau, rupo karambia tinggi-tinggi, cando pinangnyo
lingguyaran, rupo rumpuiknyo ganti-gantian.
Kiasan kesuburan alam Minangkabau yang sangat baik untuk pertanian dan peterna
kan.
45
461. Elok tanaman dek siangan, gadang tanaman dek bapupuak, rancak tanaman dek
balambuak.
Bagaimana pentingnya pemupukan, pengolahan dan merupakan sumber hasil yang
diharapkan.


=H=

462. Hilang rono dek panyakik, hilang bangso indak barameh.
Martabat suatu bangsa akan menjadi rendah kalau ekonomi negaranya kucar kacir.

463. Hari sahari diparampek, malam ssamalam dipatigo, agak agiahkan jo ulemu.
Pembahagian waktu penting didalam mencari kehidupan, sehingga urusan wajib
lainnya tidak mengurangi waktu berusaha.

464. Hemat kito dahulu, bahemat kamudian.
Hati-hati dalam mencari hidup dan berhemat kalau telah berhasil.

465. Hasia banyak karano jariah, hasia buliah karano pandai.
Hasil yang melimpah ruah tergantung kepada jerih usaha seseorang secara sungguh-
sungguh.

=I=

466. Indak salasiah nan babungo, antah kok bayam dihalaman, jarang manusia nan mam-
baleh guno, antah kok hasia tanam tanaman.
Biasanya yang menjamin kehidupan ialah hasil jerih payah dari hasil tanaman jua.

467. Indak dapek dunia dihadang, indak buliah akhirat dicapai, kok indak bajariah jo
usaho.
Keselamatan hidup didunia, begitupun kebaikan hidu akhirat tergantung kepada eko-
nomi yang baik.


=K=
468. Karatau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, dirumah
paguno alun.
Dorongan pergi merantau mencari bekal dihari tua baik ekonomi dan pengetahuan.

469. Kayu surian bukan andaleh, elok dibuek kalamari, tahan hujan namuah bapaneh, baitu
urang mancari rasaki.
Bertani memang menghendaki fisik dan kesehatan yang baik, karena akan ditimpa
panas dan hujan.

46
470. Karimbo babungo kayu, kasawah babungo padi, kalauik babungo karang, katambang
babungo ameh, kasungai babungo pasia.
Sumber keuangan untuk membangun negeri, kampung halamn, masjid, balai-balai,
jalan dan tapian dimasa dahulu di Minangkabau.

471. Kaateh taambun jantan, kabawah takasiak bulan, jangi sabatanglah bapunyo, tanah
sabingka lah bapunyo.
Setiap keluarga di Minangkabau mempunyai tanah kering dan basah sebagai sumber
ekonomi.

472. Kasawah pangkua balabiah, kamakan pinggan indak sadang.
Orang yang pemalas berusaha tetapi besar bicara.

473. Ketek basuku-suku, gadang bakalarasan, kok tidak jo nasi nan sabuku, musuah jo
apo ka dilawan.
Makanan kebutuhan hidup lebih dapat dirasakan diwaktu perang, seperti bergerilya
melawan penjajah Belanda merebut kemerdekaan.

474. Kaladang di hulu tahun, kasawah dipangka musim.
Pelakat sawah di Minangkabau, mengatur turun kesawah dan keladang, sebahagian
dari hal yang menentukan hasil yang diharapkan.


=L=

475. Laki-laki nan samalu, parampuan nan sarasan, bukan hiduik bak binalu, didahan urang
hiduik mancakam.
Orang yang suka mengharapkan selalu hanya menumpangkan nasib sama orang lain
tenaga kuat tetapi tidak suka berusaha.

476. Lauik ditimbo mungkin kariang, gunuang diruntuah mungkin data. Sadang dek
samuik lai runtuah tabiang, apolai dek manusia nan baraka.
Kesungguhan dan ketabahan serta kerja secara bersama-sama, modal utama dalam
membangun ekonomi, baik sawah dan sebagainya.

477. Laweh alamnyo bakeh tagak, bungka ganok manahan cubo, ameh batuah manahan uji
naraco pantang bapaliangan.
Musyawarah dasar utama untuk mencapai kelancaran dan hasil yang diharapkan
dibidang pertanian, seperti: turun kesawah menabur benih, menperbaiki tali bandar.
47
478. Lalok manilantang mambilang kasau, manilungkuik mambilang lantai, mahereang
mambilang dindiang.
Hendaklah dipikirkan setiap usaha dan kerja denga program yang tepat dan
terencana.

479. Lauik dalam buliah didugo, bumi laweh dapek dikali, bukik dapek diruntuah asa jo
jariah jo usaho.
Nelayan yang pencari mutiara dan kekayaan alam lainnya, seperti kekayaan isi bumi
sebagai sumber ekonomi, asal mau berusaha.


=M=

480. Manjilia ditapi aia, baso basi dek nan ado.
Bahwa dengan ekonomi yang baik juga dapat menurutkan kemauan selera, dan ada
rasa santun dan kasih pada orang lain.

481. Mardeso diparuik kanyang, elok baso di nan lai.
Kebebasan memilih kehendak dan kemauan hati atas sesuatu yang wajar, dan rasa
malu juga banyak tergantung kepada baiknya ekonomi.

482. Mandapek samo balabo, kahilangan samo marugi, nan ado samo dibagi.
Ketentuan dalam melakukan usaha secara bersama ( konsi )

483. Minum makan paubek lapa nak kuaik sandi jo tulang, sadonyo mukasuik sampai.
Kalau perut ringan ( kosong ) berat segala anggota. Jika perut berat ( kenyang )
ringan segala anggota. Makan adalah untuk hidup.


=N=

484. Nan ganang palapeh ikan, baluka tampek taranak.
Genangan seperti danau, paya dan kali, padang tandus untuk peternakan juga sumber
ekonomi.

485. Nak kayo ba dikiak-dikiak, himaik hulunyo kayo, rang campah rang cilako.
Berhemat pangkal kekayaan, boros pangkal kemiskinan.

486. Nak kayo kuaik mancari, nak labo bueklah rugi.
Hasil yang memuaskan hanya diperdapat dengan kesungguhan berusaha, dan meng-
hendaki pengorbanan.

487. Namuah bajariah bausaho indak mamandang jauah ampia.
Berusaha secara wajar jangan memilih tempat dan pekerjaan yang mudah untuk men-
dapatkan untung belaka.
48
488. Nak mamakan isi durian, nak mandapek manisan labah, sakik sanang paralu dirasoi.
Untuk mendapatkan keuntungan atau kebahagian didalam hidup, perlu melalui pen-
deritaan lahir bathin.

=P=

489. Pandi marapek sadang balaia, pandai batenggang dinan rumik, sapayah-payah badan
nan labo indak buliah ditinggakan.
Jangan membuang waktu, pergunakan kesempatan baik sebelum lewat, demi menda-
pat hasil yang wajar.

490. Panuah kapuak karano padi, tagak sumpik jo isinyo, badiri adaik dek limbago.
Kelancaran segala usaha yang baik, baik cara perorangan apalagi cara bersama-
sama tergantung kepada ekonomi belaka.

=R=

491. Rang kayo suko dimakan, rang lai suko baragiah.
Amal yang baik seperti sadakah, infak dll juga tergantung kepada ekonomi yang baik.

492. Rang kayo mukasuik sampai, rang lai mukasuik buliah. Niaik sampai cinto balaku.
Naik haji beramal menyekolahkan anak sampai kepada akhirnya juga karena kecu-
kupan ekonomi.

493. Rugi manantang buliah, jariah manantang labo. Bajalan baaleh tapak, bakato baaleh
lidah.
Usaha yang wajar seperti membela kebenaran adalah merupakan sumber ekonomi
asal tidak disalah gunakan.

=S=

494. Sawah kariang taruko anguih, anak buah jatuah malarat, alamat rusak alam nangko
nan kini bukan barisuak, barisuak bukan kapatang.
Kalau sawah tidak menjadi begitupun ladang karena tidak dikerjakan, seperti peng
gairan, alamat hidup masyarakat akan sengsara, sedangkan waktu terus silih
berganti.

495. Sasukek duo baleh taia, dicupak mangko digantang, nan lunak ditanam baniah, nan
kareh dibuek ladang.
Ajaran adat dalam mendorong untuk memanfaatkan tanah guna pertanian dan tana-
man tua.
49
496. Sawah ladang banda buatan, sawah batumpak dinan data, ladang babidang dinan
lereang, banda baliku turuik bukik.
Sebagai contoh kesungguhan dan ketabahan demi untuk anak cucu dikemudian hari
sudah ada yang akan dicontoh, memanfaatkan tanah dan air sebaik-baiknya untuk
kepentingan pertanian.

497. Sakali marangkuah dayuang duo tigo pulau talampau, sakali mambukak puro duo tigo
utang tabaia.
Seseorang yang pandai memanfaatkan waktu kerja sambilan, tetapi mendatangkan
hasil yang memuaskan dengan tidak mengurangi kerja yang lebih penting.

498. Satitiak-satitiak namuah jadi lauik, sakapa-sakapa namuah jadi gunuang.
Kumpulkanlah dana atau iyuran ( ber-koperasi ) lama akan menjadi modal yang
tidak kecil artinya dalam mengembangkan ekonomi.

499. Sasa dahulu pandapatan, sasa kudian indak baguno, katiko ado nancik dimakan, lah
indak baru paguno.
Walaupun telah mendapat hasil jangan dicukupkan sekedar itu, tambah usaha dengan
yang lain.

500. Sahari salemba banang, lamo-lamo sahalai kain.
Tamsil orang rajin berusaha, sabar dan tidak gelisah dia akan berhasil.

501. Samo bapokok babalanjo, samo bajariah bausaho.
Cara yang baik dalam menegakkan usaha dalam pertanian, perdagangan dsb.

502. Surang bajariah bausaho, surang bapokok babalanjo.
Cara dimodali melaksanakan suatu usahapun dapat dilaksanakan asal dengan perhi-
tungan yang masak.

503. Sabuik nyato tarapuang, kok untuang batu jaleh tabanam, ikhtiar mamiliah untuang
manyudahi.
Yang jadi kewajiban bagi kita manusia berusaha sejauh kemampuan dalam mencapai
kehidupan yang baik kalau telah dilaksanakan dengan segala persyaratan yang wajar
dan berlaku, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Tuhan
telah menjanjikan siapa yang berusaha dengan baik akan diberi rezki sesuai dengan
apa yang telah diusahakan.


BIDANG SOSIAL POLITIK

BAHAGIAN-III
=A=

504. Anggang lalu atah jatuah, Pulang pagi babasah-basah. Cupak panghulu kok tasintuah,
kampuang halaman kaluah kasah.
Penghulu/pemimpin yang tidak tahu peraturan akan mengakibatkan masyarakat dan
kampung halaman kucar kacir.

505. Anggang lalu atah jatuah balam sadundun jo marabah, Panghulu kalau takicuah, anak
kamanakan namuah tajuah.
Penghulu/pemimpin yang mudah dipengaruhi orang lain, mengakibatkan kehancuran
masyarakat yang dipimpinnya.

506. Alah bauriah bak sipasan, kok bakiek alah bajajak, muluik panghulu nak nyo masin
pandai bagaua jo rang banyak.
Penghulu/pemimpin yang pandai mendekati dan menggauli masyarakatnya, yang dia
menjadi pemimpin yang disegani dan berwibawa.

507. Alah bauriah bak sipasan, kok bakiek alah bajajak, mangingek putaran musim, sandi
adaik jan dianjak.
Bagaimanapun suasana berobah musim berganti, penghulu tetap orang membela ke-
benaran.

508. Adaik dunia baleh mambaleh, adaik tapuak jawek manjawek, sifaik dubalang kalau
tapakai, banyak rakyaik kama upek.
Penghulu adalah pemimpin yang sifatnya lunak lembut ramah tamah. Kalau pemarah
main hakim sendiri tidak disukai rakyat.

509. Alah bakarih samparono, bingkisan rajo Majopahik, tuah bassabab bakarano, pandai
batenggang dinan rumik.
Pemimpin yang disegani ialah yang bisa mengambil suatu tindakan disaat genting
tetapi bijaksana.

510.Alun rabah lah ka ujuang, alun pai lah babaliak, balun dibali lah bajua, balun dimakan
lah baraso.
Seorang pemimpin pandangan dan pemikirannya jauh kedepan, memperhitungkan ke-
mungkinan kemungkinan yang akan terjadi.

511. Alun bakilek lah bakalam, bulan lah langkok tigo puluah, alun takilek lah tapaham,
raso lah tibo dalam tubuah.
Seorang pemimpin harus arief bijaksana, memahami hal-hal yang terjadi dan mampu
mencari jalan keluar dan memecahkan persoalan.

51
512. Aia janiah sayaknyo landai, ikan jinak sulik dicakau.
Tenang dan sabar ahli dalam memecahkan suatu permasaalahan yang terjadi, tetapi
tidak bisa dipengaruhi.

513. Aia janiah sayaknyo landai, jalan rayo titian batu, kalau barundiang cadiak jo nan
pandai, nan duo manjadi satu.
Kepandaian dan kecerdasan seorang pemimpin, bisa mewujudkan persatuan dalam
masyarakat yang dipimpinnya, dan mendamaikan orang yang sedang bersengketa.

514. Alang tukang binaso kayu, alang cadiak binaso adaik, alang alim rusak ugamo, alang
pandai rusak nagari.
Seorang penghulu/pemimpin yang kurang ahli dan bijaksana, membawa kerusakan
dalam segala bidang.

515. Batang pua jo batang kincuang, ambiak umbuiknyo ado gunonyo. Disapuah bana
ameh lancuang, kilek timbago nampak juo.
Pemimpin yang berpura-pura terhadap tugas kepemimpinannya, akan diketahui
lambat laun oleh rakyatnya.

516. Angguak anggak geleang amuah, unjuak nan indak babarikan.
Cara pemimpin yang licik menghadapi Belanda dan Jepang diwaktu penjajahan
demi kemerdekaan.

=B=

517. Bulek aia kapambuluah, bulek kato jo mufakat.
Musyawarah untuk mufakat perlu dilaksanakan oleh setiap yang disebut pemimpin
dalam hal-hal yang patut dimusyawarahkan, dan sebagai cirri khas adat Minang.

518. Biduak lalu kiambang batauik, anjiang manggonggong musyafir lalu.
Suatu kejadian dalam kehidupan masyarakat yang seolah-olah dibiarkan untuk tidak
menimbulkan sesuatu, sedang orang tidak terpengaruh karenanya.

519. Bulek baru digolekkan, picak baru dilayangkan.
Musyawarah untuk mufakat adalah suara bulat yang diterima dengan hati yang ikhlas
atas sesuatu yang dimusyawarahkan.

520. Bulek ijan basuduik, picak ijan basandiang.
Kebulatan yang diambil tanpa tulus ikhlas menimbulkan hal yang kurang baik,
karena yang ikut memutuskan karena rasa terpaksa.

521. Baiyo mangko bakato, batolan mangko bajalan.
Selalulah bermusyawarah setiap yang akan dilaksanakan, agar jangan jalan sendiri.
52
522. Bajalan bagageh-gageh, kacondoang mato yang banyak, pucuak bulek kalau tarageh
alamaik tareh kan tahannyak.
Pemimpin/penghulu kalau sudah kelihatan budi oleh rakyatnya, alamat kewibawaan-
nya akan hilang.

523. Bajua bamurah-murah, batimbang jawab ditanyoi, panghulu kalau lah pacah adaik nan
indak baguno lai.
Kalau pemimpin dalam suatu masyarakat telah pecah, alamat aturan tidak akan
jalan, adatpun akan hancur.

524. Bajalan bagageh-gageh kacondoang mato rang banyak, kalau salah jan mangareh nak
bakawan jo rang banyak.
Karena manusia bersifat kilaf, andai kata terjadi pada seorang pemimpin akuilah se-
cara terus terang, masyarakat akan menilai pemimpin yang baik.

525. Bajua bamurah-murah, ditanyo jawab batimbang, pemimpin indak samo arah disinan
rakyat manjadi bimbang.
Lembaga pemimpin yang tidak satu kata dengan perbuatan, akan menimbul kebim-
bangan rakyatnya.

526. Bajalan lansuang kapandakian, baranti tantang nan data, kalau indak jaleh ujuang
panantian, alun dipaciknyo lai tango.
Seorang pemimpin yang tidak mengetahui seluk beluk masyarakat dan sifat serta adat
istiadat/agamanya, tidak akan berhasil memimpin masyarakat tersebut.

527. Biduak didayuang manantang ombak, laia dikambang manantang angin, nakodoh nan
awas dikamudi, padoman nan usah dilapehkan.
Kalau seorang pemimpin yang telah menghayati seluk beluk dan sifat masyarakatnya
sekali-sekali jangan diabaikan hal yang demikian.

528. Bintang kajora tabik sanjo, hilang manjalang tangah malam, bisuak manjadi bintang
timua. Batiup angin di utara, salo manyalo angin topan, sinan adaik nyato paguno.
Kapan kekacauan telah memuncak, kenakalan telah menjadi-jadi, krisis moralpun
demikian, orang akan mengetahui bagaimana pentingnya ajaran adat diamalkan dan
dikembangkan serta dibinna.

529. Bajanjang naiak batanggo turun, naiak dari janjang nan dibawah, turn dari tango nan
diateh.
Bentuk pemerintahan yang demokrasi yang Pancasila, selalu mencerminkan dan me-
laksanakan kehendak hati nurani rakyat, dari rakyat untuk rakyat.

530. Bapucuak bulek baurek tunggang, babuah labek badaun rimbun, buah labek buliah
dimakan, daun rimbun tampek balinduang kapanehan, tampek bataduah kahujannan.
Pemerintah seumpama kayu beringin besar berurat kebawah, daun rimbun tempat
berlindung diwaktu panas dan hujan, yang selalu memikirkan kepentingan rakyatnya.
53
531. Bajalan manuju bateh, balaia manuju pulau.
Pemimpin mempunyai titik sasar dari cita-cita rakyatnya, dan berusaha mencapai
sasaran tersebut.

532. Bak maelokan aua diujuang, bak maantakkan kayu bacabang.
Akibat yang ditimbulkan disebabkan kurang wibawa seorang pemimpin, dan tidak
bulatnya kata yang dimufakati, rakyat sulit dikoordinir.

533. Bak mambao kambiang ka aia, bak mamburo abu dingin.
Rakyat sulit diarahkan dan kurang memberikan partisipasinya terhadap perintah
pimpinannya.

534. Bajalan tatap di nan pasa, bakata tatap di nan bana.
Sifat yang harus dimiliki oleh seorang penghulu/pemimpin. Sanantiasa berbuat dan
bertindak menurut undang-undang dan ketentuan yang berlaku, selalu tegak diatas
kebenaran.

535. Bak manari indak batabuah, bak kampuang indak ba nan tuo, rumah indak batung-
ganai, bak mangaleh samo gadang.
Suatu masyarakat yang kacau balau tidak terkendali oleh pimpinannya.

536. Baulemu kapalang paham, bapikia kapalang aka.
Seorang pemimpin yang tidak mengusai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

537. Budi indak namuah tajua, paham indak namuah tagadai.
Kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk tidak hilang kewi-
bawaannya.

538. Baukua jambo jo jangkau, untuak baagak baagiahkan.
Seorang penghulu/pemimpin mempunyai ketentuan ketentuan tersendiri untuk menja-
ga prestisenya.

539. Bumi laweh bapadang lapang, gunuang indak runtuah karano kabuik, lauik indak ka-
ruah karano ikan.
Seorang pemimpin harus berdada lapang, berpikiran luas, sabar dan tawakkal.

540. Bajalan surang indak dahulu, bajalan baduo indak ditangah. Hemat cermatlah dahulu,
martabat nan anam jan lah lengah.
Seorang pemimpin haruslah penuh dengan kehati-hatian dan senantiasa mengamal-
kan martabat yang enam menurut adat Minangkabau.

541. Bamato baliak batimba, tajam tak rago dek baasah, putiah nan indak dek bakilia,
bapantang malapeh kaasahan.
Dengan filsafat keris penghulu mengandung arti pemimpin sifat adil dan benar, tidak
bisa dipengaruhi, kalau tidak atas jalan yang benar.
54
542. Basasok bajurami, bapandam bapakuburan.
Syarat yang ada bagi seorang penghulu, juga menjadi syarat pemimpin pemerintahan
( bangsa asli Indonesia )

543. Bapandam bapakuburan, balabuah batapian.
Syarat untuk suatu daerah yang diakui penuh menjadi suatu negeri.

544. Bakorong bakampuang barumah batanggo.
Mempunyai kelompok kaum dan rumah tangga, tempat kediaman.

545. Basawah baladang, babalai bamusajik.
Mempunyai daerah persawahan dan ladang tempat mencari kehidupan, dan berbalai-
rong dan masjid, lambang kebesaran adat dan syarak.

546. Bulek jantuang dek kalupak, bulek aia dek pambuluah.
Ketentuan hukum tentang mengambil kata mufakat didalam adat.

547. Banyak andai jo kucindan, banyak galuik jo galusang.
Seorang pemimpin yang bicara tanpa dipikirkan dan tergesa-gesa dalam mengambil
tindakan.

548. Balam nan lupo pado jarek, jarek indak lupo pado balam.
Dalam suasana perang perlu selalu dalam kewaspadaan atas setiap kemungkinan.

549. Bak bakayuah biduak kahilia, bak maimbau urang kadatang.
Suatu pekerjaan dalam masyarakat, karena kesadaran masyarakat tersebut sangat
mudah dilaksanakan.

550. Badindiang sampai kalangik, baampang lapeh kasubarang.
Suatu persengketaan yang terjadi antara keluarga atau suatu negeri dengan negeri
yang lain, yang sulit untuk diperbaiki kembali.

551. Balaia ka pulau bangka bao sirauit duo tigo. Kalau kaia panjang sajangka jan lah
lauik handak didugo.
Kalau pengetahuan seorang pemimpin yang tidak lengkap, jangan dicoba memimpin
suatu masyarakat yang kritis.

552. Bia tanduak bakubang asa paluang lai makan.
Biarlah pimpinan menurut kehendak masyarakat asal tujuan pimpinan yang baik
dapat dijalankan.
55
=C=

553. Curi maliang taluang dindiang, tikam bunuah padang badarah, ibo diadat kato giliang
turuikan putaran roda.
Suatu sistim untuk membina dan mengembangkan ajaran adat, harus disesuaikan
dengan zaman pengamalan adat berbuhul sentak.


=D=

554. Data balantai papan licin balantai kulik
Sesuatu hasil mufakat yang akan dicapai hendaklah disesuaikan dengan kemampuan
masyarakat yang dipimpin.

555. Dicari rundiang nan saiyo, dicari kato nan sabuah.
Cara mencari mufakat dalam suatu permusyawaratan.

556. Ditunkuik ditatilantangkan, dikana awa jo akia.
Tiap sesuatu dipikirkan semasak-masaknya, dipikirkan mudarat dan mamfaat.

557. Dibao ribuik dibao angin, dibao pikek dibao langaui. Muluik jo hati kok balain,
pantangan adaik Minangkabau.
Berlain mulut dengan hati jangan terjadi bagi seorang pemimpin/penghulu, tidak-
lah menurut jalan adat.

558. Dago dagi mambari malu, sumbang salah laku paragai. Kalau lungga ganggam
panggulu, cupak jo gantang katasansai.
Seorang penghulu kalau tidak kuat memegang peraturan adat, alamat aturan adat
dan agama tidak akan dapat dihayati oleh anak kemenakan.

559. Dek gantang di Bodi Caniago, ditapuang batu dilicak pinang. Dituang adaik
kalimbago, dimulai malukih undang-undang.
Cara nenek moyang membangun masyarakat dan kampung halamannya, membikin
adat dan lembaga menjadi aturan.

560. Dalam awa akia mambayang, sungguah mujua tuah manjawek, panggang babaliak
dipikiakan, supayo dipagang taguah dipacik arek.
Bagi seorang yang telah dipilih menjadi pimpinan haruslah dipikirkan tanggung
jawab yang diserahkan masyarakat kepadanya.

561. Dibao ribuik dibao angin, dibao langau dibao pikek, barih balabiah kok tabungin
urek tunggang namuah tabukek.
Kalau aturan adat dan undang-undang serta hukuk adat tidak dijalankan secara jujur
oleh penghulu, alamat menghancurkan kemurnian adat Minangkabau.

56
562. Dalam bulek bapasagi, dalam duo tangah tigo. Angguak anggak geleang amuah,
unjuak nan indak babarikan.
Sifat yang tidak boleh dipakai dalam masyarakat kecuali terhadap musuh negara.

563. Duduak sarupo rang kamanjua, tagak saroman rang kamambali.
Seseorang yang bersifat berpura-pura, membela dan menegakkan keadilan tetapi
sebenarnya menghancurkannya.

564. Dikirai mangkonyo basah, dilampok mangkonyo kariang.
Sesuatu kejadian yang sifatnya tetek bengek, tetapi kalau tidak pandai cara mente-
kelnya akan menjadi besar.

565. Diliek jo aka budi, muluik manih baso katuju, budi haluih bak lauik dalam.
Cara seorang pemimpin membawa masyarakatnya kepada jalan yang benar diyakin-
kan dengan cara sebaik-baiknya.

566. Dipahaluih andai rundiang, dipabanyak ragam kecek, dipagadang tungkuih rabuak
padi dikabek jo daunnyo.
Cara membawa orang yang keras kepala kepada jalan yang benar, dengan segala
cara dan kebijaksanaan.

567. Dahulu rabab nan batangkai, kini lagundi nan baguno, dahulu adaik nan bapakai, kini-
lah pitih nan paguno.
Pengaruh materiil akan menghilangkan rasa ajaran adat kalau tidak dibina kembali
dengan cara sungguh-sungguh.


=E=

568. Elok nagari dek panghulu, sapakaik manti jo dubalang, kalau indak pandai mamacik
hulu, alamaik sapuah kamanggulang.
Kalau tidak pandai jadi pemimpin alamat masyarakat akan kucar kacir, keadilan
sukar ditegakkan, apalagi mencapai kemakmuran.

569. Elok tapian dek nan mudo, manjadi tuah pandapatan, kalau indak pandai jadi nakodoh
alamaik kappa karam didaratan.
Kalau tidak ahli jadi pemimpin sama artinya karam rakyat didaratan. tujuan tidak
akan tercapai tetapi kemelaratan rakyat akan terjadi.

570. Elok nagari dek panghulu, rancak tapian dek nan mudo, kalau ka mamagang hulu,
pandai-pandai mamaliharo puntiang jo mato.
Kalau akan jadi pemimpin tahu menjaga sesuatu akibat yang akan terjadi, dengan
mengetahui sebab yang dihadapi.


57
571. Elok nagari dek panghulu, elok musajik dek tuangku, elok tapian dek nan mudo, elok
rumah dek bundo kanduang.
Unsur-unsur pimpinan yang merupakan potensi yang menentukan dalam masyarakat
Minangkabau.
=F=

572. Falsafah pakaian rang panghulu, didalam alam tanah Minang. Kalau ambalau maratak
hulu, puntiang tangga mato tabuang.
Kalau kiranya pemimpin memberikan ajaran yang salah kepada rakyat baik dengan
tingkah laku ataupun perbuatan, akan lebih berbuat dari itu.


=G=

573. Gadang buayo dikualo, gadang garundang dikubangan, samuik barajo diliangnyo.
Setiap pemimpin berkuasa atas daerah yang dipimpinnya.

574. Gunuang timbunan kabuik, lurah timbunan aia, lauik timbuanan ombak, gunuang tim-
bunan angin.
Seorang pemimpin harus berlapang dada, karena segala persoalan masyarakat akan
bertumpuk padanya.

575. Gadanglah aia disitangkai, gadang nan sampai kaulakan, nan sabuah usah diungkai,
nan rumik usah dikatokan.
Seorang pemimpin harus menyimpan rahasia, begitupun perkataan yang tidak patut
diucapkan.

576. Gadang usah malendo, panjang usah malindih, cadiak usah manjua, laweh usaha
manyaok.
Kecerdasan pimpinan jangan dpergunakan kepada hal-hal yang akan merugikan.

577. Guntiang nan dari Ampek Angkek, dibao urang ka Mandi Angin, dipinjam urang ka
Biaro. Kok datang gunjiang jo upek, sangko sitawa jo sidingin, baitu pamimpin
sabananyo.
Biasa pemimpin diupat dan dipuji, karena banyak rakyat yang memberikan penilaian
yang berbeda pandangan seluruhnya diterima dengan kepala dingin.

578. Gulamo mudiak ka hulu, mati disemba ikan tilan, kanailah anak bada balang, Pusako
niniak nan dahulu, lai babuhua bakanakkan, kini manjadi undang-undang.
Pusaka nenek moyang dahulunya, masih tetap merupakan aturan yang dapat disum-
bangkan dalam membangun negara dan bangsa, serta kampung halaman.

58
579. Gadang karano dianjuang, tinggi karano dilambuak, tumbuah karano ditanam.
Perlu diingat oleh setiap penghulu/pemimpin bahwa dia adalah dipilih dan dibe-
sarkan oleh rakyatnya.


=H=

580. Hari paneh tampek balinduang, hari hujan bakeh bataduah.
Pemimpin adalah tempat mengadukan nasib dan memperjuangkan hidup rakyat yang
dipimpinnya, tempat bertanya dan musyawarah.

581. Hitamnyo manahan tapo, putiahnyo manahan sasah.
Cara seorang pemimpin memegang kebenaran dan keadilan, tidak mudah merobah
pendirian dan tidak bisa dipengaruhi.

582. Hanyuik nan kamaminteh, hilang nan kamancari, tarapuang nan kamangaik, tabanam
kamanyalami.
Tugas pokok pemimpin dalam membimbing masyarakatnya, setiap yang terjadi pe-
mimpin ikut memberikan petunjuk.


=I=

583. Ilia sarangkuah dayuang, mudiak saantak galah.
Kesatuan pendapat dan arah perlu bagi pemimpin pemimpin.

=J=

584. Jalan dialiah dek rang lalu, cupak dipapek rang mangaleh, adaik dialiah dek rang
datang.
Kalau kurang hati-hati ekonomi dan kebudayaan adat istiadat akan dapat dijajah oleh
bangsa asing yang senantiasa berusaha untuk merobah kebudayaan asli kita.

585. Jauah nan buliah ditunjuakkan, dakek nan buliah dikakokkan.
Data-data dan informasi yang dapat ditunjukkan dengan kenyataan dalam sesuatu.

586. Jarek sarupo jo jarami disinan balam mangko takicuah.
Dalam suasana kacau perlu pemimpin berhati-hati terhadap musuh dalam selimut.

587. Jan duo kali urang tuo kahilangan tungkek, jan duo kali pisang babuah, indak tama-
kan lai dek baruak.
Jangan sampai berulang lagi kerusuhan yang pernah terjadi, seperti penikaman dari
belakang didalam negara kita.
59
=K=

588. Kamudiak saantak galah, kailia sarangkuah dayuang, sakato lahia jo bathin, sasuai
muluik jo hati.
Untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dalam masyarakat, pemimpin-pemimpin
harus satu kata dengan perbuatan, seiya dan sekata.

589. Kateh nyatolah sapucuak, kabawah nyatolah saurek.
Cara yang dikehendaki dalam mencapai suatu kebulatan dalam masyarakat. Mufakat
yang sebenar-benar bulat yang lahir dari hati yang bersih.

590. Kato panghulu manyalasai, mandareh kato dubalang, adaik kok kurang takuasoi dunia
akhirat takupalang.
Ajaran adat basandi syarak kalau kurang didalami dunia akhirat akan sengsara.

591. Kamanakan barajo mamak, mamak barajo panghulu, panghulu marajo kamufakat,
mufakat barajo ka nan bana, bana manuruik alua jo patuik.
Bentuk struktur pemerintahan menurut adat, yang memegang kekuasaan tertinggi
adalah kebenaran yang menurut alur dan patut.

592. Kato manti kato baulang, kato alim kato hakikat, tagak di adat mangupalang, lipek
pakaian jo mufakaik.
Kalau tidak sanggup menjalankan tugas menurut ketentuan yang digariskan oleh adat
serahkan jabatan kepenghuluan kepada yang lain.

593. Katigo kato dahulu, nan baiak elok batapati, misa tawalak kapanghulu, kabek arek
buhuanyo mati.
Pekerjaan pimpinan yang diserahkan kepada penghulu/pemimpin yang sebenarnya
menurut adat, ikat erat buhul mati ( bertanggung jawab )

594. Kalau batenggang di nan rumik, lauik budiman kiro-kiro, alam nan leba kalau sampik
susunlah adaik jo limbago.
Andai kata dalam suatu masyarakat terjadi berbagai pelanggaran kembalilah kepada
adat dan agama.

595. Kabalai bajanjang aka, kanaiak jalan bapintu, kalau pandai bamain aka, nan gaib da-
lam itu.
Kecerdasan seseorang pemimpin, melahirkan banyak rencana dan pemikiran untuk
kepentingan masyarakatnya.

596. Kato manti kato baulang, dubalang kato mandareh, jauah hari pandai batenggang,
nan singkek dapek diulehnyo.
Cerdik pandai yang sesungguhnya orang yang pandai mencari jalan keluar dalam
suatu kesulitan yang dihadapi.
60
597. Kato panghulu manyalasai, kato alim kato hakikat, talamun patuik kito kisai, alua
jo patuik nak saikek.
Setiap apa yang akan dimusyawarahkan selalulah didasarkan kepada alur dan patut
( yang diterima akal ).

598. Kalau kulik manganduang aia, lapuak nan sampai kapangguba, rusaklah tareh nan
didalam. Kalau panghulu bapaham caia, jadi sampik alam nan leba, lahia bathin
dunia tanggalam.
Pemimpin/penghulu yang tidak mempunyai pendirian yang kokoh, akan membawa
juga kepada kegagalan pimpinannya dan kehancuran masyarakatnya.

599. Kok janiah indak balunau, kok putiah indak bakuman, hati nan karuah dimaso lampau
lah janiah ditimpo bana.
Kebenaran yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemimpin akan membersihkan
segala kekeruhan dan kekacauan yang timbul dalam masyarakat.

600. Kasudahan adaik kabalairungan, kasudahan gadang di panghulu, mamak kapalo kaum
dalam koroang, mamaliharo kaum kaganti hulu.
Pemimpin adalah merupakan tukang gembala, dia selalu mengawasi tentang apa yg
digembalakannya, dan akan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan masyarakat.

601. Kok indak lalu dandang di aia, digurun ditajakkan, kok kalah dek buah pikia, jo
gadang musuah kito lawan.
Kegagalan perundingan dalam gelanggang politik akan diakhiri dengan perang
senjata.

602. Kalau lai maliang bapagiriak, jarah lai bapaninjau, sungguah batenggang di nan rumik
angin bakisa kito tahu.
Bagaimana gentingnya suasana, namun kebenaran dan keadilan perlu ditegakkan,
dan orang menyelewengpun akan dikenal juga.

603. Kato rajo kato malimpah, kato panghulu manyalasai, kato manti kato bahubuang.
Merupakan tugas pemimpin, seperti raja, penghulu dan mentri.

604. Kato dubalang kato mandareh, kato guru kato panggaja, kato rang banyak kato
babaluak.
Merupakan ketentuan setiap tingkatan dari pemimpin sampai kepada rakyat,
sesuai fungsi dan sifatnya.

605. Kayo hati misikin hati, diateh jalan kabanaran.
Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, disesuaikan dengan waktu dan
tempat.
61
606. Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan, baok manurun
kasaruaso, tanamlah sriah diureknyo. Anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang
kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adaiknyo.
Didalam adat penghulu mempunyai tugas anak dan kemenakan, korong kampung dan
negeri, dengan adat dan agama ( panca darma seorang penghulu )

607. Kabek sabalik buhua sentak, kokoh indak dapek kito ungkai, guyah bapantang tangga.
Peraturan untuk menyusun korong kampung dalam pembangunan adalah dengan mu-
fakat, tetapi bisa dirobah dengan mufakat pula.

608. Kokoh indak rago dek ambalau, tapi guyah bapantang tangga.
Kokohnya kebenaran seorang penghulu, bukan karena benda emas dan perak, tetapi
tugas yang disadarinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab.

609. Ketek balingka tanah, gadang balingkuang aua, badusun bataratak, bakato banagari.
Bentuk susunan daerah suatu negeri menurut adat Minangkabau.

610. Kamano kelok lilin kasina lenggok loyang.
Pemimpin yang pandai menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dipimpinnya dan
suasana yang dihadapi.

611. Kato surang dibuleki, kato basamo dipaiyokan.
Sesuatu yang harus dilaksanakan menurut adat kalau duduk bersama.

=L=
612. Leba pandindiang kampuang, panjang pandukuang anak kamanakan, nan salingkuang
cupak adaik, nan sapayuang sapatagak, dibawah payuang dilingkuang cupak.
Kecerdasan pengetahuan serta keahlian seorang pemimpin dipergunakan untuk me-
mimpin dan membentengi masyarakatnya.

613. Lauik ditampuah indak barombak, padang ditampuah indak barangin.
Ketenangan seorang pemimpin dalam menghadapi suatu persoalan yang terjadi.

614. Luruih dalam indak buliah senteang, ukuran senteang indak buliah dalam.
Tidak bertindak dan berbuat cara berlebih-lebihan, tetapi selalu dengan ketentuan
yang berlaku atau dengan musyawarah.

615. Lungga bak caro dukua dilihia, babukak mangkonyo tangga, jo rundiang mangko
taungkai, kato mufakat pambukaknyo.
Setiap yang diambil keputusannya dalam mufakat, harus dirobah bersama dengan
mufakat.

616. Lah lain gelang panokok, lah asiang kacundang sapik.
Suatu gerak gerik atau tendensi yang mencurigakan.

62
617. Lahia kulik manganduang isi, nan bathin takilek dikurenah.
Setiap ucapan yang tidak sesungguhnya akan dapat dibaca dari air muka seseorang.

=M=

618. Maliang curi taluang dindiang, tikam bunuah padang badarah. Nan bulek bukan
basandiang, sangketo sawah jo ladang.
Menyatukan pendapat dengan mufakat, kalau tidak sungguh-sungguh, bisa memba-
yakan masyarakat.

619. Maawai sahabih raso, mangauak sahabih gauang.
Usaha dalam membimbing masyarakat kearah kemajuan dengan berbagai cara dan
tidak lekas berputus asa.

620. Malompek samo patah, manyuruak samo bungkuak, mandapek samo balabo, kahi-
langan samo barugi.
Pencerminan dari kesatuan pendapat, akan lahir dalam satuan gerak dan perbuatan.

621. Mancancang lauak tangah alek, mampaliekkan rumah indak basasak.
Membukakan secara kurang wajar dalam rapat, dalam mengoreksi seorang pimpinan.

622. Malompek nan basitumpu, mancancang nan balandasan.
Setiap tindakan seorang pemimpin haruslah berlandaskan kepada hukum dan
undang-undang yang berlaku.

623. Mamahek didalam garih, batanam didalam paga.
Bertindak selalu didalam garis yang telah ditentukan dan selalu didalam yang benar.

624. Manuruik alua nan luruih, manampuah jalan nan pasa.
Selalu berjalan diatas jalan kebenaran dan bertindak menurut ketentuan hokum.

625. Mancampak tibo di hulu,kanailah anak udang-udang. Apo nan cupak dipanghulu, ba-
pamenan di undang-undang.
Pakaian seorang pemimpin atau penghulu adalah menguasai peraturan dan undang-
undang secara komplit, terutama tentang masyarakat dan negerinya.

626. Mangusuik alam nan salasai, mangaruah aia nan janiah.
Cara seorang pemimpin yg tidak dapat dibenarkan dalam tindakan untuk kekeruhan.

627. Manangguak di aia karuah, mamapeh dalam balanggo.
Cara yang tidak dibenar bagi pemimpin dan penghulu, mencari kesempatan diwaktu
kesempitan.
63
628. Mato padang jan ditapiak, mato hari jan ditantang.
Jangan menentang pemerintahan yang sah, dan jangan melanggar peraturan.

629. Maelo karajo jo usaho, mairik parang jo barani.
Setiap kerja yang baik hendaklah dimulai oleh para pemimpin.

630. Mudiak indak rago dek bagalah, hilia indak rago dek badayuang.
Pemimpin yang bijaksana akan mudah mengarahkan rakyat kepada suatu tujuan yang
baik.

631. Maliek jo suduik mato, bajalan dirusuak labuah.
Seorang pemimpin yg sudah kelihatan budi oleh rakyatnya, akan merasa malu muka
kepada orang banyak.

=N=

632. Nan bana kato saiyo, nan rajo kato mufakat.
Yang benar itu ialah sesuatu yang dibenarkan bersama, dan yang raja adalah kata
mufakat.

633. Niniak moyang di Limo Koto, mambuek barih jo balabeh. Bulek dek tuahlah sakato
nak tantu hinggo jo bateh.
Setiap yg diputuskan dengan kata kebulatan bersama, akan menentukan batas-batas
dalam kehidupan bermasyarakat.

634. Nan luruih Manahan tiliak, balabeh nan hutang manantukan. Dusun nagari nak nyo
baiak, utamokan mamimpin anak kamanakan.
Supaya kemajuan dapat dicapai, utamakan memimpin anak kemenakan dan rakyat.

635. Nak data balantai papan, nak licin balantai kulik. Bijaksano, taratik, sopan, bia pari
aka malilik.
Orang yang bijaksana yang tinggi budi dan kesopanannya dan orang ahli tinggi
pemikirannya.

636. Nan bana indak barubah, indak nan ratak dek ambalau, bukannyo kuniang dek
basaduah. Bago bamusim dalam tanah, makin batahun dalam lunau, nan tareh
paralu timbua.
Kebenaran walaupun ada orang hendak menutup dan menghilangkannya, dia akan
tetap kebenaran, suatu waktu akan terlihat buktinya.

637. Nan bana indak lakang dek panah, indak lapuak karano hujan.Walau nafasu nan
mambateh, hancua luluah dek kanyataan.
Bagaimanapun orang berusaha menutup kebenaran dia akan tetap lahir dalam
kenyataan.
64
638. Nan bak batang dikabek ciek, nan bak kayu lungga panggabek.
Suatu masyarakat yang sukar untuk dipimpin dan dikoordinir oleh pimpinannya.

639. Naiak dari janjang nan dibawah, turun dari tango nan diateh.
Cara berjenjang naik bertangga turun dalam aturan Pemerintahan.

640. Nak urang di kampuang Kurai, singgah sabanta ka Ampek Angkek, kok iyo panghulu
kaganti lantai, tapijak ijan manjongkek.
Seorang pemimpin yang baik tidak lekas terpengaruh, dan tidak mudah marah kalau
dikeritik.

641. Nan salingkuang cupak adaik, nan sapayuang sapatagak.
Ketentuan adat tentang keturunan dan rakyat asli dari suatu negeri yg dibawahi oleh
seorang penghulu.

642. Nan bak maelo tali jalo, agak tagang dikanduri, jikok kandua ditagangi.
Kebijaksanaan yang dipakai dalam memimpin masyarakat dengan sifat tegas tetapi
bijaksana.

643. Nagari ba-kaampek suku, dalam suku bakoroang kampuang. Dalam kampuang babuah
paruik, buah paruik barumah tango.
Susunan masyarakat menurut adat Minangkabau yang merupakan suatu bentuk peme-
rintahan dalam suatu lingkungan secara hirarki.

644. Nagari bapaga undang, kampuang bapaga jo pusako, ketek balingka tanah, gadang
balingkuang aua.
Suatu ketentuan batas-batas daerah kekuasaan dari suatu negeri.

=P=

645. Pincolang biduak rang Tiku, didayuang sadang manungkuik, basilang kayu dalam
tungku, baitu api mangkonyo iduik.
Bersalahan pendapat dalam mencari kata mufakat adalah hal yg wajar, karena per-
bedaan pandangan dan berlainan cara penilaian.

646. Petitih pamenan andai, gurindam pamenan kato, jadi pemimpin kok indak pandai,
rusak kampuang binaso koto.
Seorang pemimpin yang tidak mempunyai keahlian didalam melaksanakan tugasnya
akan membawa kepada kehancuran masyarakatnya.

647. Pasak ampek pakunyo indak, pamaku kapa dari pagai. Ujuang dapek pangka kok
indak, dimano kusuik namuah salasai.
Seorang pimpinan yang tidak menguasai persoalan masyarakatnya, sulit mewujudkan
suatu pelaksanaan kerja yang memuaskan.
65
648. Pancaringik jo batang kapeh, tumbuah sarumpun jo batang dadok, duri nan tumbuah
tiok tangkai, tampuo basarang tantang baniah. Ingek-ingek nan diateh, nan dibawah
kok maimpok, tirih kok datang dari lantai, galodo kok datang ilia.
Besar seorang pemimpin karena dibesarkan, tinggi karena ditinggikan, haruslah disa-
dari bahwa dia adalah abdi masyarakat.

649. Pandang jauah dilayangkan, pandang ampia ditukiakkan, pandang rusuak
dihereangkan.
Pemimpin harus memperhatikan rakyatnya jauh dan dekat, tentang segala kebutuhan-
nya baik moril maupun materil.

650. Payokumbuah baladang kunik, dibao nak urang ka Kuantan. Indak namuah kuniang
dek kunik, indak namuah lamak dek santan.
Seorang pimpinan tidak terpengaruh oleh siapapun kalau tidak diatas jalan yg benar.

651. Paga makan tanaman, tungkek mambao rabah, piawang mamacah timbo.
Seorang pimpinan yang menyalah gunakan kewajiban dan tugasnya kepada yang se-
harusnya tidak dibenarkan untuk melakukannya, yang seharusnya dia menjadi contoh.

652. Pilin kacang nak mamanjek, pilin jariang nak barisi.
Seorang pemimpin yang tidak punya ittikat baik dalam memimpin rakyatnya, hanya
untuk kepentingan pribadi belaka.

653. Panjang indak dapek kito ukua, leba indak dapek dibidai. Salilik lingkaran kaniang,
ikek satuang jo kapalo.
Seorang pemimpin yang baik tidak bisa diukur dalam atau dangkalnya keahliannya
karena dia senantiasa berbuat sesuai dengan kemampuannya.

654. Payuang panji tampek balinduang, payuang laweh tampek bataduah.
Tamsil seorang pimpinan senantiasa merupakan tempat berlindung bagi rakyat
diwaktu hujan dan panas senang dan susah.

655. Pandai mambuhua indak mangasan, pandai mauleh indak mambuku.
Tindakkannya selalu tegas dan bijaksana, dan tak pernah kelihatan budi.

656. Panjahik tabang kabulan, tibo dibulan patah tigo, dilangik lai tadanga hujan, kabumi
satitiak tido.
Nikmat kemerdekaan hanya dapat dirasakan oleh pemimpin, tetapi rakyat yang seha-
rusnya merasakan belum dapat menikmatinya.

657. Panungkek adaik jo pusako, barih tatagak nak jan condoang.
Seorang pimpinan dalam masyarakat haruslah dipikirkan pula kebutuhan hidupnya,
agar ada kegairahan dalam bekerja.

66
658. Pandai maagak maagiahkan, pandai baliku dinan tarang, dibaliak mangko dibalah,
pandai balinduang dinan paneh.
Rasa tenggang menenggang bagi pimpinan sangat diperlukan, dan sanggup menga-
tasi kesulitan rakyatnya.

659. Panghulu lantai nagari, cadiak pandai pagaran kokoh, alim ulama suluah bendang,
bundo kanduang hiasan kampuang.
Fungsi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap unsur
pimpinan dalam masyarakat, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

660. Panghulu dipintu hutang, kamanakan dipintu baia.
Pimpinan berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan baik, rakyat harus membayar
kewajibannya dengan penuh kesadaran.

661. Panghulu badagiang taba, kamanakan bapisau tajam.
Pimpinan harus sanggup memberikan arah, dan rakyat senantiasa mengharapkan
bimbingan yang baik dari pimpinan.


=R=

662. Rajo adia tagak dibarih, panghulu tagak diundang, indak murah basisik karih, kappa-
lang tangguang pusako lindang.
Tidak mudah jadi penghulu/pimpinan, kepalang tanggung negeri kita bisa terjual,
rakyat bisa tergadai.

663. Rajo alim rajo disambah, rajo zalim rajo disanggah.
Pimpinan yang adil dan bijaksana akan dihormati rakyatnya, tetapi pimpinan yang
tidak memikirkan nasib rakyat dan kejam tidak akan ditaati dan dihormati.

664. Ramilah pasa Bukit tinggi , rami dek anak Palembayan, batanyo kabau kapadati lamo
juo lai parantian.
Pantun ibarat yg senantiasa keluar dari mulut rakyat kalau kiranya belum merasakan
kenikmatan tentang pengorbanan yang telah diberikan.

665. Rumah nan baumpua, suku nan bajeroang, bakampuang bahalaman, balabuah
batapian.
Ketentuan kelompok keluarga didalam adat Minangkabau yg dikepalai oleh seorang
penghulu/pimpinan.

666. Runciang tanduak bangkak kaniang, mangusuik alam nan salasai.
Suatu sifat yang tidak kurang pula terjadi dalam suatu masyarakat yang sulit untuk
dipimpin.
67
667. Ramilah pasa Batang Hari, sabalik bapaga kawek, randah indak dapek dilangkahi,
tinggi indak dapek kito panjek.
Hasil mufakat yang baik akan ditaati dengan pelaksanaan yang sungguh-sungguh
oleh masyarakat.

668. Rantiang indak badatiak, murai indak bakicau.
Mufakat yang dilaksanakan demi kepentingan orang banyak, tidak akan diingkari
masyarakat.

669. Rantak lah sadagam, lenggang lah saayun.
Karena semua pimpinan satu pendapat dan satu tujuan.


=S=

670. Sapantun sipongan dalam ngalalau, umpamo dirungo guo batu.
Seorang pimpinan/penghulu yang tidak bisa mengeluarkan pendapat dan senantiasa
menurut kepada pendapat orang lain.

671. Saukua mangko manjadi, sasuai mangko takanak.
Kelancaran suatu pekerjaan dalam suatu masyarakat tergantung kepada kesatuan
pendapat, dan kesatuan gerak dari anggota masyarakat.

672. Sadanciang bak basi, saciok bak ayam, salubang bak tabu, sarumpun bak sarai.
Kesatuan dan persatuan dari pemimpin dari seluruh unsure, akan mewujudkan persa-
tuan dan kesatuan rakyat.

673. Samun saka tagak dibateh, umbuak ubi budi marangkak, saujuik samo marateh, isi
pitalo bumi amuah tabukak.
Persatuan dalam masyarakat, adalah kekuatan dalam melaksanakan suatu pekerjaan
walaupun sangat berat, akan bisa dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.

674. Sudahnyo adaik di balairuang, kasudahan gadang di panghulu. Mamak kapalo dalam
koroang, mamaliharo kaum kajadi hulu.
Pimpinan yang menjadi pokok pangkal segala sesuatu dalam masyarakat, maju mun-
dur baik dan buruk.

675. Sariat palu mamalu, adaik dunia baleh mambaleh, kalau kito jadi panghulu, sifat du-
balang jan dipakai.
Seorang penghulu berjiwa besar dan jangan bersifat hulubalang yang mempunyai ke-
tentuan sendiri pula.

676. Sio-sio nagari alah, jokok cilako utang tumbuah.
Kurang kehati-hatian dari seorang pemimpin mengakibatkan tidak lancarnya segala
usaha masyarakat.
68
677. Sia baka sabatang suluah, upeh racun tabang basayok, ibo dibadan katakicuah,
ulemu jan dibao lalok.
Bertindaklah dalam masyarakat sepanjang pengetahuan dan menurut ketentuan-ke-
tentuan yang berlaku.

678. Sabondoang lalu, sasentak suruik, ujuik satu panggana bunta, buluk nan indak bapa-
sagi.
Semangat kerja sama yang didorong oleh kesadaran bermasyarakat, harus dipupuk
dalam mewujudkan pembangunan.

679. Saikek sakabek arek, sapacik saganggam mati.
Satu pegangan satu arah dan satu pendapat, perlu dibina dalam masyarakat.

680. Satinggi tabang bangau suruiknyo kakubangan juo, bago bak mano lamo dirantau,
tacinto pulang kakampuang halaman.
Begitu kuatnya pangilan kampung halaman yang perlu kita bangun dan kita perbaiki.

681. Sisiaknyo tanaman tabu, dikesoang mangko dicabuik, lataknyo condoang kakida.
Seorang penghulu tidak boleh pemarah, senjata tidak boleh dipergunakan untuk
menikam, kalau tidak pada tempatnya ( kiasan ).

682. Sungguahpun kawek nan dibantuak, ikan dilauik nan diangan.
Suatu cara dlm kehidupan, untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai tujuan.

683. Samo saujuik sapangana, samo sapaham sahakikat.
Sama-sama merasa bertanggung jawab moral terhadap kepentingan bersama.

684. Sadang manyalam minum aia, sadang badiang nasi masak.
Pemimpin yang dapat memakai waktu dan memamfaatkannya dimana dia berada
untuk kepentingan tugasnya.

685. Sakali aia gadang sakali tapian baranjak.
Sesuaikanlah peraturan yg akan dibuat untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan
waktu dan tempat serta kemampuan masyarakat.

686. Sarigi baliak batimba, tak ujuang pangka manganai.
Sistim yang dipakai oleh orang yg ahli dalam pemerintahan, untuk terujudnya suatu
rencana bersama.

=T=

687. Tapauik makanan lantak, takuruang makanan kunci.
Suatu keputusan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

69
688. Tagang bajelo-jelo, kandua badantiang-dantiang.
Sifat membawa masyarakat kepada sesuatu yang dianggap baru oleh masyarakat
dengan penuh kebijaksanaan.

689. Tahantak ruweh kabuku, tasasak kijang karimbo. Talantak puntiang kahulu, tangga
bawa mato tabuang.
Seorang yang gagal dalam memimpin masyarakat, suatu pertanda kurang lengkap
ilmu yang dipunyai tentang kemasyarakatan.

690. Tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minum ambun.
Cara dan ajaran yang harus ditanamkan kepada rakyat dalam mencapai tujuan dan
kepentingan bersama secara bersama pula.

691. Tarapuang samo annyuik, tarandam samo basah.
Menghilangkan rasa individu, menanamkan rasa berkoperasi.

692. Tasindoroang jajak manurun, tatukiak jajak mandaki. Adaik jo syarak kok tasusun
bumi sanang padi manjadi.
Dua unsur pimpinan di Minangkabau, sangat menentukan berhasil atau tidaknya
tujuan bersama.

693. Tarapuang-apuang indak hanyuik, tarandam-randam indak basah.
Janji kepada masyarakat yang tidak kunjung terpenuhi.

694. Tatumbuak biduak dikelokkan, tatumbuak kato dipikiakan.
Usahakanlah oleh pemimpin jangan sampai menemui persoalan dalam masyarakat.

695. Tuah sakato pandapatan, lipua lah undang elo baliak. Bapantang lipua dek hujan,
bapantang lakang dek paneh.
Kebenaran yang harus dimiliki oleh seseorang apalagi oleh pimpinan, yang tidak mu-
dah untuk dirobah kalau dengan yang tidak lebih baik prinsipnya.

696. Talalok talalu mati, manyuruak talalu ilang, angan lalu paham tatumbuak.
Akibat yang seperti demikian diakibatkan kurang mempergunakan musyawarah untuk
memecahkan persoalan.

697. Tiok katua baundang-undang, tiok karuik budi marangkak.
Seluruh pemikiran harus ditumpahkan untuk kepentingan masyarakat, demikianlah
pemimpin yang diharapkan.

698. Tidak panguntiang dalam lipatan, tidak panuhuak kawan sairiang.
Yang perlu dijauhi oleh setiap pemimpin karena akibatnya berbahaya kepada masya-
rakat yang dipimpin ( korupsi )
70
699. Tajam nan indak dek bakilia, tapi tajam nan indak malukoi.
Kecerdasan memang diandalkan untuk membimbing masyarakat kearah kemajuan
dan kebahagia hidup, dan tidak pernah menyakiti hati rakyat.

700. Tak lalu dandang di aia, digurun ditajakan juo.
Musuh akan selalu berusaha untuk memecah belah diamna kapan saja, asal maksud-
nya tercapai.

=U=


701. Ulemu bak bintang bataburan, sumarak didalam koto, mancayo masuak nagari.
Pengetahuan pemimpin meliputi, semenjak dari keluarga yang kecil, seperti rumah
tangga sampai kepada yang lebih besar dan luas seperi negeri ( negara ).

702. Urang gadih mangarek kuku, dikarek pisau sirauik, panggarek batuang tuonyo,
batuang tuo ambiak kalantai. Nagari ba-kaampek sukui, dalam suku babuah paruik,
kampuang ado tuonyo, rumah dibari batungganai.
Setiap tingkatan kelompok masyarakat di Minangkabau, mempunyai pimpinan yang
keseluruhannya mempunyai tugas yang sama, sesuai dengan lingkungan masyarakat
yang dikepalainya.

=W=

703. Walaupun inggok nan mancakam, kuku nan tajam indak baguno, bago mamegang
tampuak alam kato mufakat nan kuaso.
Sebenarnya kalau didalam negara yang Demokrasi, yang berkuasa adalah keputusan
bersama atau di Minangkabau disebut kata mufakat.
***

2 komentar:

 1. Assalamualaikum.
  Mamak, mohon maaf sabalunnyo. Jampang kok komentar ko agak indak manganai di hati. Ambo bukan urang yang cadiak pandai pulo, tapi dari sapangatahuan ambo, ado babarapo petatah petitih tu yang artinyo indak sasuai dengan arti petatah petitih Minang yang saharusnyo. Mungkin bisa dipahami ulang Mak. Buliah Kamanakan ndak salah faham dan tau arti nan subananyo dari petatah petitih Nagari kito ko. Sahinggo nantinyo Ilmu tentang Adaik Minangkabau tetap di hakikatnyo nan Ndak Lapuak Dek Hujan, Ndak Lakang Di Paneh....
  Itu sekedar masukan saketek Mak. Maaf kalau sakironyo ambo lancang maagiah saran. Ampun kalau talenggo kanaiak talendo ka turun.
  Wassalamualaikum...

  BalasHapus
  Balasan
  1. Salam Ayuchie Afrian. Tulisan ko Ambo copy insya Allah sabagaimano adonyo. Mukasuik hati untuak diperkenalkan dan dipublish ka dunsanak sadonyo, mudah2an bermanfaat untuk mengana2an adat budaya kito. Kalau nyampang ada nan salah silakan dikoreksi untuak manambah pangatahuan kito basamo.

   Hapus